En etkili İngilizce öğrenme yöntemi kişiyi meşgul eden yöntemdir

En etkili İngilizce öğrenme yöntemi nedir? Veya hangi yöntem ile en iyi şekilde İngilizce öğrenebilirim? Bu sorular aslında çok klişe oldu! 2 dil bilen bir İngilizce öğretmeni olarak, bu yazımda, Callan Method’un neden en etkili İngilizce öğrenme yöntemlerinden biri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yani hem güçlü bir İngilizce öğrenme yöntemi tavsiye edeceğim, hem de tarafsız bir gözlem sunacağım. Öncelikle genel geçer bilinenlere kısaca değinmek isterim.

İngilizce geçilmesi gereken bir dersten fazlasıdır

Günümüzde, özel okullarda ve özel dil kurslarında uygulanan yöntemler yeterince zengin, renkli ve etkili. Yöntemler elbette başka bir tartışma konusu. Ancak, bu derece zengin yöntemlerin çoğu, öğrencinin İngilizce konuşabilme becerisini tetiklemekte yeterli değil. Yöntemlerin ne olduğu ise öğrencinin önemsediği bir detay değil. Keza öğrenci, önlerine ne konursa onu almaya açık. Çünkü, gittikleri kursa güveniyorlar yönteme değil. Ve ayrıca öğrencilerin çoğunluğu için İngilizce ihtiyaç duyulan bir dilden ziyade, sınavlarda geçilmesi gereken bir ders!

Tepki verebilme alışkanlığı kazandırılmalı

‘Konuşmayı’ ihtiyaca dönüştürmek için yeterli şeyler vermek gerek. Öte yandan öğrenciyi, İngilizce sorulara karşı tepki vermeye otomatikleşecek kadar eğitmek tekrar yöntemiyle mümkündür. Bu senaryo ise az sayıda yöntemde var!

Sadece yazılı ortamlarda eğitim vererek bu çok mümkün değil. Çünkü her şey öğrenci ve kitap alıştırmaları arasındaki etkinlikten ibaret. Bu öğrenme, birileriyle etkileşerek öğrenme değil! Bir yandan da şunu da eklemek gerekir ki; İnsanın kendi ana dilindeki doğal tepkime cümleleri, istisnalar kaideyi bozmaz lakin, çoğunlukla tekrar rutini üstüne kurguludur. Bu durum tabiki kimle ne zmaan nerede ne konuşacağınıza göre tamamen değişiklik gösterse de. Tekrara dayalı kalıplar her daim vardır. Çünkü dilin matematiği nadiren değişir ve istisnalar ise zamanla ezberlenir.

İngilizce profesyonel hayatta da önemlidir

Özellikle profesyonel hayatta, İngilizce bilmemek önemli bir sorun. Akademik ortamlarda veya yönetici konumda olanlar için daha da önemli. Bu guruptaki öürenciler için sorunun temeli, öğrencilik yıllarında İngilizceyi sınavlarda geçilmesi gereken birders olarak görmeleri veya İngilizce eğitimini göz ardı etmiş olmalarından kaynaklı olabilir. Oysaki iyi bir iş bulmak veya belli bir terfi için İngilizce bilmek bir gereklilik. Ancak bu gereklilik genellikle yetişkin çağlarda fark ediliyor. Öte yandan profesyonel hayatta İngilizceyi iyi bildiğini belirtenlerin çoğu, tahmin edildiği kadar düzgün ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşamamaktadır.

Bazı kurumlarda kabataslak İngilizce bilgisi yeterli

Bazı şirketler, personel alımında şart koştukları İngilizce bilgisini kısa veya orta uzunluktaki sözlü sınavlarla test ederler. Personele orta düzeydeki İngilizcesiyle işe girme veya terfi hakkını verebilirler. Çünkü bu durumda söz konusu kişi veya kurum için çok iyi düzeyde dil bilmek hayati bir mesele değildir. Ancak çok daha büyük kurum veya şirketler dünya genelinde kabul görmüş bazı sınavları şart koşabilir. Ve bu aşamada çoğu aday tökezler. Bazıları bu sınav tekniklerine yönelik ders alırlar. Ancak yine de bir çok aday iyi bir başarı düzeyi elde edemez. Çünkü bu sınavlar 4 farklı yeteneği hedef alır. Konuşma, anlama, okuma ve yazma. Bunlardan bir tanesinin yetersiz olması ise istenen puanı alamamak olarak sonuçlanır. Az puan almak ise yetersiz bilmekten kaynaklıdır. Bu bağlamda doğru bir metodolojiyle uygulanan eğitim hayati önem taşır.

Yani, yetişkin bir öğrencinin etkili bir İngilizce eğitim geçmişinin olmaması temel sebepler arasındadır. Kişinin ana dil öğrenme geçmişinde de teoride ve pratikte tartışmaya açık detaylar veya boşluklar olabilir. Tabi bu olasılıklar çok detaylı olup kişinin genel eğitim envanterine bakarak konuşmak daha yerinde olacaktır. Keza konumuz bu detaylarla alakalı olsa da tam olarak bu değil. Çünkü bu yazıyı, en etkili İngilizce öğrenme yöntemi nedir diye soranlara, kabataslak bir cevap niteliğinde olması için hazırladım. İleri dil düzeyi başka bir tartışma konusudur.

En etkili İngilizce öğrenme yöntemi kişiyi megul eden yöntemdir

Callan Method, diğer yöntemlere kıyasen daha çok neyin üstünde duruyor?

en etkili ingilizce öğrenme yöntemi

Callan Method, soruları anlamanızı için gerekli yüzeysel ön bilgiyi sürekli olarak vererek ilerler. Verilen bilgiden sonra, öğrenilen kelimeler yenileriyle sürekli iç içe girerek sözel olarak uygulanır. Böylece yöntemin gidişatı tamamen kontrolünüzde olan bir İngilizce alışkanlığı kazandırır. Bu rutine ister istemez otomatik olarak aşina oluyorsunuz zaten. Çünkü Callan Method etkili bir İngiliz dilini konuşma yöntemidir. Öğrenciye daha en baştan en temel ve basit soruları dahi, konuşarak enjekte eder. Temel ve basit soruları, farklı yapılarla defalarca tekrar ettirmek yöntemin üzerinde en çok durduğu detaydır. En temele sapasağlam hakim olmak daha karmaşık cümleleri kurabilmeniz için çok gerekli. Dili konuşma eğitiminin özünde yatan şey tekrardır! Sadece ve gerekli bir şekilde ezber değil!

Tekrar sürecini anlayın

Size kendi ana dilinizde 10 farklı tekerleme verseler öğrenmeniz sizce ne kadar sürer? 1 hafta 1 ay? Peki ya bu tekerlemeleri hiç takılmadan söyleyebilmeniz ne kadar sürer? Defalarca tekrar edersiniz değil mi? İşte Callan Method size İngilizce cümleleri doğru ve hızlı söyleyebilmeniz adına defalarca tekrar ettirir. Callan Method, dilin, kuracağınız cümleye göre değişmeyen matematiksel yapılarını, değişken ögelerle birleştirir. Aynı basit kurallar ile yapılan, ancak size sanki farklı sorularmış gibi gelen yüzlerce sorunun nasıl söyleneceğini edinmenize ve öğrenmenize yardım eder. Bu tür bir yaklaşım dil eğitiminde müthiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, dil öğrenme sürecinizin geleceğini belirler.

Şimdi ne demek istediğimi aşağıdaki resim dosyasındaki haliyle inceleyelim. E tabi resimde çok minicik bir açı resmedilmiştir. Resim ‘am is are’ ile durum bildirme cümlelerini kapsıyor. Etkili bir İngilizce edinimi için, ‘to be‘ konusunu çok iyi kontrol edebilmeniz gerekir. Eğitiminizin ileri aşamalarında karşılaşacağınız was, were, will, been gibi kelimeler kafanızı karıştırabilir. Ancak zor olduğunu sandığınız bu kelimeler aslında ‘to be’nin halleridir. Aşağıda sadece ‘to be’ ile durum  bildiren temel soru örneklerine bakınız

Ana matematiğe hakim olun

en etkili İngilizce öğrenme yöntemi

Gördüğünüz üzere resimde bazı yapıların ne kadar kolay olduğunu ve aynı zamanda tek bir kural ile farklı onlarca cümle veya soru cümlesi kurulabileceğini de göstermeye çalıştım. Ama zaten bunlar size defalarca anlatılmadı mı? Yeterli uygulama olmadan etkili bir İngilizce konuşma kabiliyeti demek ki mümkün olmuyor. Zaten yukarıda bahsetmek istediğim de bu. Çok kolay olmasına rağmen bunu sözlü olarak defalarca konuşarak kullanmamışsanız etkili bir İngilizce eğitimi almış sayılmazsınız.

Çünkü en etkili İngilizce öğrenme yöntemi öğrendiklerinizi ısrarla tekrar ettirir. Özellikle farklı, özel veya toplu sınıf eğitimlerinin verildiği kurslarda şansını denemiş öğrenci adaylarının bugüne kadar öğrendiği, ama konuşmaya başlayamadığı bilgi birikimini sadece 10 ila 20 saatte toparlar ve kontrolü öğreniciye verir. Bunu yapabilecek tek ve en etkili İngilizce öğrenme yöntemi Callan Method’dur. Çünkü Callan Method yönteminden başka hiç bir yöntem size bu kadar soru sorup dikkatinizi sadece ve sadece konuşmanızı geliştirmeye yöneltmez. Bu kadar çok farklı soru sayısını ve sıra dışı yaklaşım tarzını sadece Callan Method ile deneyimleyebilirsiniz.

Callan Method karmaşık ama uygulaması kolay bir dil mühendisliğinin ürünüdür. Karmaşık olan yöntem değil, sistematiğidir. Yani hangi kelimenin ne zaman nerede bir daha karşınıza çıkacağını hesaplamaya kalkarsanız muhteşem bir düzen içinde oluşturulduğunu fark edersiniz. Callan, öylesine farklı ve canlı bir yöntemdir ki, derste zamanın nasıl geçtiğini asla anlamayacak ve daha fazlasını isteyeceksiniz. Callan Method ile bütün dersleriniz tekrar katılmak isteyeceğiniz keyifli bir deneyim olacaktır. Metot ile alakalı daha ayrıntılı bilgiyi Callan Method nedir konulu linkte bulabilir veya ana menüden direkt konuya ulaşabilirsiniz.

En etkili İngilizce öğrenme yöntemi

Siz ‘İngilizce öğrenme ve konuşma’ sorunsallar bütününü çözmeye gerçekten konsantre olmuşsanız bunu her yöntemle başarmanız kesinlikle mümkündür. Ancak Callan Method istisnai bir yöntemdir! Eğitmeniyle birleştiğinde ortaya çıkan doğal iletişim şekli, siz istemeseniz de, hatta bazen fark etmeseniz de, dikkatinizi çekerek bir diyalog gibi başlar. Onu en ilginç kılan da budur. Hiç bir ‘soru cevap modellemesi’ atlanmadan tamamen tekrar edilir ve tamamlanmadan geçilmez.

Bu süreç, konuşmayı otomatikleştiren çok güçlü bir edinsel öğrenme taktiğidir. Üstelik çok az ödev gerektirmesi ise Callan Methodu ayrıca ön planda tutuyor diyebiliriz. Samimiyetle söylüyorum; Hiç bir yöntem Callan Method yönteminden daha az ödev veya bu kadar az ödevle eğitiminizden tam randıman almanızı sağlayamaz. Zamanla konuşma kabiliyetini nasıl edindiğinizi fark edersiniz. Keza anlamanız ise konuşmanızdan çok daha kısa sürede daha iyi bir seviyeye gelecek. Yine de, bu olasılık çok parametreli olsa da, lütfen kendi diliniz için kendinize sorun…. Anlamanız mı daha iyi konuşmanız mı? Bu ilginç bir soru değil mi?

Seviyeniz ne olursa olsun en doğru başlangıç

Tamamen sıfır veya başlangıç seviyesinde misiniz? Dil zekanızı tetikleyip kısa sürede sonuç almak isterseniz Callan Method’u tercih edin. Callan Method sizi konuşmaya teşvik edip görece kısa bir zamanda, yabancı dil mantığını edinmenizi sağlar. Sıra dışı tarzıyla dil öğrenimine sezgisel ve içgüdüsel yaklaşım sunan Callan Method, etkisini defalarca kanıtlamış olmasının yanı sıra en etkili İngilizce eğitimini garanti eder.

Callan Method, vücut dili ve mimiklerle güçlendirilmiş ve sürekli öğrenci onayının alındığı bir senaryoya sahiptir. Dil öğreniminde tekrarlı iletişimin kilit unsur olduğu bu yöntem, ilginç sorularıyla dikkatinizi çekme konusunda son derece başarılıdır. Callan method ile, İngilizce öğrenirken derste olduğunuzu hatırladığınızda ders genel olarak bitmiş olur.  Bu muhteşem bir deneyimdir çünkü 50 dakika boyunca öğrenmeye konsantre olarak kalmak kolay değildir.

Callan Method yönteminin kendine özgü soru cevap tekniğiyle İngilizceyi anlamada ve konuşmada kısa sürede ilerleme sağlarsınız. Metot öyle güçlüdür ki, ilk on saatlik dersin sonunda bile, anlama sınırınızın ötesine geçtiğinizi fark edersiniz.

2 thoughts on “En etkili İngilizce öğrenme yöntemi kişiyi meşgul eden yöntemdir”

  1. Merhaba,
    İtiraf etmeliyim ki yöntem hakkındaki reklamı ilk gördüğümde yazılanlar pek mümkün gibi gelmemişti. Ancak Harun Bey’in dil konusundaki eğitimi ve yorumları merakımı arttırdı ve deneme dersi için kendimi Harun Hocanın Ofisinde buldum. İlk yarım saatlik denemede anladım ki “burada olmalıydım ve bu yöntemle ingilizcemi pekiştirmeliydim”.
    Özel bir şirkette çalışıyorum, işim gereği de İngilizceyi aktif bir şekilde kullanıyorum. Daha önce yurtdışı tecrübem olmasına rağmen konuşurken akıcılıkla ilgili sıkıntı yaşamaktaydım. Ancak henüz sadece 25 saat almama rağmen oldukça etkisini gördüm.
    Eğer bildiklerinizi aktarmada bir sorun yaşıyorsanız, arada bir perde olduğuna inanıyorsanız mutlaka Callan Method u deneyin derim. Konuşma da zorluk konusundaki ön yargınızın yavaş yavaş silindiğini göreceksiniz. Öğretmeniniz oldukça dinamik, bir an bile dersten kopma söz konusu olmuyor! 🙂

Bir Cevap Yazın