Sistemin etkisi ve işleyişi

Sistemin etkisi

Israrla soru cevap şeklinde ilerleyen süreç İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırır

Sistemin etkisi zaman içinde görülür…

Butik metinlerle yazma geliştirme desteği

Israrcı sözel yaklaşımın yanı sıra mini metin guruplarıyla işlenen egzersizler ile daha da zengin ve muhteşem dengede bir dil öğrenme bütünü

Sistemin etkisi genel olarak soru ve cevap şeklinde ilerleyen senaryosunda saklı. Her yeni soru veya soru gruplarından önce öğrenciye belli birkaç kelime, seviyeye göre kısmi ve pratik bir gramer bilgisi ve gerekliyse kullanım mantığı anlatılır. Hemen ardından verilen kelimelerin içinde olduğu sorular direk öğrenciye sorulur. Ve yine gereken cevabı uzman eğitmen öğrenciye tekrar ettirerek söyletir. Buna benzer onlarca soru ile kelimeler ve yapılar pekişmiş olur. Yüksek sesle yapılan okuma dersleri ve kısa dikte metinleriyle bilgiler perçinlenir. Kelimeleri unutacağınızı mı sanıyorsunuz? Callan Method ile öğrenilen kelimeler sık sık karşınıza soru cevap şeklinde geleceği için unutma riski neredeyse sıfıra iner ve zamanla da kalıcı hafızaya yerleşir. Öğrencinin anlamayacağı bir kelime ya da soru şekli olmayacaktır, çünkü aynı bir bina inşaatı gibi yeni bilgiler öğrenilen bilgiler üstüne kurulur ve sürekli yeni konu ve kelimelerle harmanlanarak öğrencinin karşısına çıkar. Dolayısı ile öğrenci sistemin bir parçası haline gelir ve sürekli bilgi artışı sağlar.

Metodun kusursuz sistematiği sayesinde her şey kademe kademe ve muhteşem bir kalıcılık ile öğrenilir. Callan ile ders aldıktan kısa süre sonra, ki bu ortalama 10 saat gibi bir derse tekabül eder, İngilizce tepki düzeyinizin, diğer İngilizce eğitim yöntemlerine kıyasen ne kadar arttığını hemen fark edersiniz. Callan Method kitaplarındaki onlarca hiç beklemediğiniz soru yapıları ile sadece İngilizce duyma seviyeniz değil, İngilizce kelime, yapı, ve genel gramer bilgisini de kısa sürede edinirsiniz!

Dinleme egzersiziyle kendinizi test edin

Sistemin etkisi üstündeki kilit unsurlardan birisi öğrenciden beklenen ve derse gelmedne önce en az 1 kere yapmış olması gereken dinleme egzersizleridir. Unutmayınız ki; tekrar, her öğrenim sürecinde yerine getirilmesi gereken ve süreçte hayati önem taşıyan detaylardan biridir. Callan yöntemi ile dinleme egzersizlerinin nasıl ilerlediğini daha iyi anlamanız adına alttaki örnek dersi dinleyebilirsiniz. Henüz ders yapma şansımız olmadıysa alttaki dinleme egzersiziyle kendinizi test edebilirsiniz. Dinleme kaydı Kitap 2 seviye 4 bölümünden alınmıştır. Bu seviye A2+ olarak nitelenebilir.

Sistemin etkisi

(aşağıdaki yazı orijinalden çeviridir)

Türkçeye çevirisi:

İngilizce öğrenen çoğu insan entelektüel doyumdan ziyade pratik konuşabilme yeteneğine sahip olmayı yeğler. Çoğu insan ingilizceyi mesleki veya ticari amaçlar için öğrenmek ister, bu yüzden olası en kısa sürede işeleyen bir dilbilgisi birikimi edinmeleri gerekir. Öğrenciler metodun verimliliğini göz ardı etmezler. Callan Method öğrencileri İngilizceyi diğer yöntemlere göre 4 kat daha hızlı sürede öğrenirler. Callan Method’un İngilizceyi dörtte bir zamanda öğrettiği birçok test ile ortaya konmuştur. Callan Method, hassas ve karmaşık bir  mühendislik örneği olup, kullanımı son derece kolay bir işleyişe sahiptir. Yöntemin başarılı olmasının ardındaki kilit unsurlar, dil öğrenimine, mutasavvar ve sistematik bir yaklaşım sunması ve öğrenci iştirakini maksimum seviyede tutmak için gösterdiği kararlılıktır. Öğrenciler dili en iyi, konuşarak ve dinleyerek öğrenirler. Derslerin temposu öğrenciyi dil denizine batırır. Sık sık revize edilerek, hali hazırda edinilen temel, yanlış yapmamaya teşvik ederken, tekrarlar hafızayı angaje eder

Orjinal metin:

Most people who learn English are more interested in acquiring a practical skill than in obtaining intellectual satisfaction. They want to learn English for business or professional purposes, and they need to acquire a good working knowledge of the language as quickly as possible. They value the Method’s efficiency. Students at a Callan Method school can make progress up to four times faster than at other types of language school. As many tests have shown, they learn English in a quarter of the time. The Method is like a piece of precision engineering, an intricate design which is simple to use. The key factors behind the success of the Method are its calculated and systematic approach to the teaching of language, and its determination to maximize student involvement. Students learn best by speaking and listening. The pace of classes immerses students in the language. Repetition engages the memory, while frequent revision of the ground already covered encourages accuracy.

Yöntemin resmi sitesinden bilgi edinebilirsiniz: https://www.callan.co.uk/preface/tr/

Bir Cevap Yazın